Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp được đầu tư Trung tâm logistics trái cây Mỹ Hiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp được đầu tư Trung tâm logistics trái cây Mỹ Hiệp

Đó là thông tin Ủy ban nhân dân Tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Cao Lãnh về đề nghị quy hoạch xây dựng trung tâm sơ chế và kho lạnh để bảo quản trái cây, xây dựng dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng để người dân an tâm đầu ra sản phẩm.

Ảnh minh họa

Ngày 25/3/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 1088/QĐ-BNN-KTHT về việc phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022 - 2025. Tỉnh Đồng Tháp được đầu tư Trung tâm logistics trái cây Mỹ Hiệp (kho logistics, hậu cần với diện tích 17.890 m2 và dãy nhà vựa với tổng diện tích 23.021,81m2).

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã giao các sở, ngành Tỉnh tích cực mời gọi doanh nghiệp  đến đầu tư nhà máy chế  biến, kho bảo quản nông sản, nhằm phát triển chuỗi giá trị nông sản gắn với vùng sản xuất tập trung của Tỉnh.

Trước đó, tại các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, nhiều cử tri trong tỉnh phản ánh do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc vận chuyển, tiêu thụ hàng hoá, nông thuỷ sản gặp nhiều khó khăn, hàng hoá nông sản tồn đọng rất nhiều, cần phải có kho lạnh để bảo quản dự trữ. Cử tri kiến nghị Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để đầu tư kho lạnh.

Để giải quyết vấn đề này, tại Công văn số 9356/BKHĐT-TH, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiến nghị Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về vốn, thuê đất, mặt bằng..., tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư kho lạnh, nhằm hoàn thiện hệ thống hậu cần logistics. Ngoài ra, để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như: hỗ trợ về lãi suất cho vay, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp, giãn thời gian nộp các thuế, phí trong năm 2021.

                                                                                                                        Huỳnh Hoa