Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và tuyển sinh đại học, cao đẳng giai đoạn 2023-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và tuyển sinh đại học, cao đẳng giai đoạn 2023-2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản trả lời cử tri về việc sớm có văn bản hướng dẫn phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và giai đoạn 2023 – 2025.

Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quyết định phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương theo khung thời gian tổ chức thi do Bộ GDĐT quy định, thời gian tổ chức Kỳ thi tại các tỉnh có thể được xem xét điều chỉnh phù hp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Bộ GDĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, ban hành quy chế, xây dựng cấu trúc, định dạng đề thi, công bố đề thi tham khảo; hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi, xây dựng đề thi cung cấp cho các địa phương tổ chức thi bảo đảm cân bằng giữa các vùng miền, các tỉnh và giữa các đợt thi.

Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng thực hiện quyền tự chủ trong tuyển sinh theo quy định của pháp luật và quy chế, hướng dẫn của Bộ GDĐT; thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của trường, bảo đảm công băng cho các nhóm đối tượng và các phương thức tuyển sinh; khuyến cáo những trường đại học, ngành học có mức độ cạnh tranh cao chỉ sử dụng kết quả thi tt nghiệp THPT làm công cụ sàng lọc, sơ tuyển, sau đó, cần có thêm các hình thức chọn lọc bổ sung nhằm phân loại tốt hơn đối tượng tuyển chọn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT đã dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng giai đoạn 2023-2025. Hiện Bộ GDĐT đang tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Phương án trên cơ sở tham khảo ý kiến rộng rãi các bên liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố vào Quý I năm 2022 để các địa phương, các cơ sở đào tạo chủ động trong công tác chuẩn bị tổ chức thi/tuyển sinh hằng năm.

Nguồn: 5805/BGDĐT-QLCL

Huỳnh Hoa