Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và “tín dụng đen”

Chi tiết bài viết Tin tức

Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và “tín dụng đen”

Cử tri xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười phản ánh tình hình, tội phạm ma túy, tín dụng đen, lừa đảo,... vẫn thường xuyên xảy ra. Cử tri đề nghị ngành chức năng có các biện pháp mạnh mẽ trong đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trả lời cử tri về nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười thông tin đã chỉ đạo Công an huyện, các ban, ngành huyện phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đồng thời tập trung lực lượng mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; năm 2021 đã triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề để giải quyết các vấn đề nóng, vấn đề nổi trên địa bàn như: Phòng chống ma tuý, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen để phòng ngừa. Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2021, Công an huyện đã bắt 20 vụ, 37 đối tượng phạm tội về ma tuý; bắt 01 vụ, 02 đối tượng rải tờ rơi cho vay tín dung đen và 01 vụ, 02 đối tượng cho vay tín dung đen.

Ảnh minh họa

Vấn đề tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen Huyện đã thực hiện tốt tuyên truyền với nhiều hình thức nhất là trên các phương tiện truyền thông, tuy nhiên vấn đề này vẫn còn xảy ra. Nguyên nhân do đối tượng vay tín dụng đen đa số đối tượng tệ nạn xã hội, thanh thiếu niên liêu lỏng, nghiện ngập,… vay tiền các đối tượng ăn chơi, khi hết tiền bỏ trốn dẫn đến các đối tượng đến nhà đòi tiền gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Vấn đề lừa đảo nhất là lừa đảo qua mạng internet đây là vấn đề có chiều hướng phát sinh gần đây, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, mua bán qua mạng để lừa đảo,… Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh viết tin, bài đăng trên các trang fanpage Công an huyện để tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức người dân, tuy nhiên tội phạm này vẫn còn xảy ra. Nguyên nhân do người dân còn chủ quan trong các giao dịch, mua bán qua mạng, chưa xác minh trước khi cho mượn tiền, ham lợi khi nghe được tặng quà,… nên đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi.

Để giải quyết vấn đề tội phạm ma tuý, tín dụng đen, lừa đảo qua mạng, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Công an huyện thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện các giải pháp giữ vững xã không ma túy và chuyển hoá xã có ma tuý thành xã không ma túy;  đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức nhất là tuyên truyền qua các trang mạng xã hội để người dân nâng cao nhận thức không tham gia tệ nạn ma tuý; không vay tiền từ các đối tượng cho vay ngoài xã hội…

Cùng với đó, là triển khai thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện sau dịch bệnh Covid - 19 và xác định địa bàn xã Hưng Thạnh là một trong những địa bàn trọng điểm để tập trung đấu tranh giải quyết tốt tình hình tội phạm trong thời gian tới.

Nguồn: 10195/BC-UBND

M.D