Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Chi tiết bài viết Tin tức

Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Tại các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X, nhiều cử tri trong tỉnh kiến nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, tránh bán hàng kém chất lượng gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

Trả lời vấn đề này, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cho biết, trước tình hình giá vật tư nông nghiệp tăng cao trong thời gian gần đây, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, từ đầu năm đến nay, đã thành lập 03 đoàn thực hiện thanh tra, kiểm tra 52 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1139/SNN-VP ngày 13/4/2022 đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp.

Trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp như: (1) Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đặc biệt chú ý kiểm tra các cơ sở ở địa bàn phức tạp và thực hiện thông báo danh tính của cơ sở và sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật; (2) Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quản lý thị trường... thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng trên địa bàn Tỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; (3) Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác của người dân đối với các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

Đồng thời, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ, thường xuyên, quản lý chặt chẽ tình hình kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn quản lý nhằm hạn chế tình trạng vi phạm.

Nguồn: 105/BC-UBND

Huỳnh Hoa