Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bốn giải pháp giảm giá thành nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Trang chủ Tin tức

Bốn giải pháp giảm giá thành nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri về cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo giá cả căn hộ ở mức vừa phải để công nhân, người lao động có thu nhập thấp có điều kiện mua nhà ở ổn định cuộc sống.

Theo Bộ Xây dựng, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân, trong đó nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để phát triển nhà ở xã hội, pháp luật về nhà ở đã có các chính sách ưu đãi để giảm giá thành nhà ở, tạo điều kiện cho người lao động có thu nhập thp, khó khăn v nhà ở có cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội, cụ thể như: miễn tiền sử dụng đt; được dành 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng nhà thương mại; giảm 50% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ đầu tư hạ tng kỹ thuật trong và ngoài dự án; cho vay ưu đãi lãi suất thấp; chi phí mua hoặc thuê nhà ở cho công nhân được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp... Với các cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội đã được quy định, việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ luôn có giá thấp hơn nhà ở thương mại tại cùng thời điểm trên một địa bàn.

Để tiếp tục hỗ trợ giảm giá thành nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phù hợp với mức thu nhập người lao động, Bộ Xây dựng đ xut một s giải pháp trong thời gian tới, cụ thể như:

(1) Tập trung triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đ nghị các địa phương khẩn trương hướng dẫn các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà công nhân có nhu cầu vay vốn, có đủ điều kiện đăng ký và tng hp danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân gửi Bộ Xây dựng công bố để các Ngân hàng thương mại có cơ sở cho chủ đầu tư dự án vay vốn ưu đãi 2% lãi suất theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

(2) Khi phê duyệt dự án nhà ở xã hội, nhà công nhân phải có cơ cấu sản phẩm nhà cho thuê phù hợp với nhu cầu của người lao động, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở xã hội ở đô thị và khu công nghiệp.

(3) Triển khai ban hành các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với nhà ở xã hội, nhà công nhân; áp dụng các công nghệ mới trong việc đầu tư xây dựng nhà xã hội đáp ứng mục tiêu tiết kiệm chi phí, thời gian thi công, thích ứng môi trường, khí hậu.

(4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; đặc biệt xử lý nghiêm vi phạm trong việc xác định giá bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Nguồn: 2813/BXD-QLN

                                                                                                            Huỳnh Hoa