Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Hoàn thiện chính sách, điều chỉnh mức trợ cấp phù hợp, từng bước nâng cao đời sống người có công với cách mạng

Trang chủ Tin tức

Hoàn thiện chính sách, điều chỉnh mức trợ cấp phù hợp, từng bước nâng cao đời sống người có công với cách mạng

Đó là ý kiến của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đồng Tháp về nâng mức trợ cấp ưu đãi người có công, thân nhân của người có công; chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, ph cp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2021, theo đó đã có một số điều chỉnh về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như: mức trợ cấp đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được điều chỉnh tăng lên bằng 3 lần mức chuẩn (từ 1.624.000 đồng/tháng được điều chỉnh lên 4.872.000 đồng/tháng); mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ tăng từ mức 500.000 đồng/năm lên 1.400.000 đồng/năm; chế độ điều dưỡng tại gia đình và điều dưỡng tập trung cũng được điều chỉnh tăng lên với 1.461.600 đồng/năm và 2.923.200 đồng/năm... cùng với đó là việc điều chỉnh các mức trợ cấp, phụ cấp khác nhằm từng bước nâng cao đời sống người có công với cách mạng.

Ảnh minh họa. Nguồn: https://thutuong.chinhphu.vn

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định một số nội dung khác có liên quan  như: hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, cơ sở đón tiếp người có công với cách mạng; hỗ trợ kinh phí mua thuốc, chăm sóc y tế đ các cơ sở nuôi dưỡng thực hiện chăm sóc y tế thông thường, bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công đang nuôi dưỡng tại cơ sở; hỗ trợ phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; hỗ trợ phục vụ công tác điều dưỡng người có công; chi xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chi đón tiếp, thăm hỏi, tặng quà người có công;...

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương nghiên cứu hoàn thiện chính sách, điều chỉnh mức trợ cấp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Đối với kiến nghị của cử tri về nâng mức hỗ trợ xây dng và sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách. Hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và các địa phương, xây dựng Đ án hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025. Trong đó, xác định rõ phạm vi, nội dung, đối tượng hưởng, chế độ hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ và mức hỗ trợ cho các địa phương, đảm bảo tổng mức vốn thực hiện Đề án nằm trong tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được cp có thm quyn quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương đề xuất mức hỗ trợ bằng tiền đối với trường hợp xây mới nhà ở và trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở; trong đó đề xut mức hỗ trợ bằng tiền đối với trường hp xây mới nhà ở và trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở từ ngun vn ngân sách địa phương.

Nguồn: 2950/BLĐTBXH-VP  

Huỳnh Hoa