Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri về ô nhiễm môi trường và xử lý rác thải

Trang chủ Tin tức

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri về ô nhiễm môi trường và xử lý rác thải

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, cử tri kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan cần có giải pháp hạn chế việc sử dụng sản phẩm nhựa thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải, cụ thể: quy định lộ trình hạn chế sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học; quy định tiêu chí và chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam cho sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, trong đó có túi ni lông thân thiện với môi trường; quy định yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì thuộc danh mục quy định phải tái chế theo tỷ lệ và quy cách tái chế bắt buộc trong đó có sản phẩm nhựa.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Đồng Tháp

Đồng thời, quy định về phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải; chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư, sản xuất, sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường; khuyến khích việc tái sử dụng chất thải, áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, cộng sinh công nghiệp và kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã ban hành Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định túi ni lông không thân thiện với môi trường là một trong những đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường với mức thuế 50.000 đồng/kg. Đây là chính sách quan trọng để các cơ sở sản xuất có kế hoạch chuyển đổi mô hình sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy sinh học.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông sử dụng một lần đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người, thường xuyên phát động các phong trào phòng chống rác thải nhựa, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Liên quan đến vấn đề môi trường và xử lý rác thải, Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cần có cơ chế đầu tư công nhà máy xử lý rác thải hoàn chỉnh sau đó tổ chức đấu thầu giao cho tư nhân quản lý khai thác, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Vì hiện nay việc kêu gọi xã hội hóa dự án nhà máy xử lý rác thải không khả thi, không có doanh nghiệp tham gia đầu tư, tình trạng rác thải ùn ứ gây ô nhiễm môi trường, người dân rất bức xúc. Vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, pháp luật về bảo vệ môi trường đã có chính sách, quy định ưu đãi, hỗ trợ cho các hoạt động cụ thể về sản xuất, kinh doanh, thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, trong đó quy định hỗ trợ về đất đai; ưu đãi, hỗ trợ về vốn đầu tư; ưu đãi về thuế, phí và lệ phí…

Việc đề xuất cơ chế đầu tư công nhà máy xử lý rác thải hoàn chỉnh sau đó tổ chức đấu thầu giao cho tư nhân quản lý khai thác phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Việc thu hút các ngành nghề thu gom, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các các địa phương được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về đầu tư đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn sinh hoạt; xây dựng hướng dẫn hoạt động đầu tư cơ sở xử lý chất thải theo phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và bảo vệ môi trường.

Nguồn: 9113/BTNMT-PC8320/BTNMT-PC

Huỳnh Hoa