Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp về điều chỉnh việc bố trí cây xanh tại các tuyến đường dẫn lên Cầu Vàm Cống, Cầu Cao Lãnh

Trang chủ Chi tiết bài viết

Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp về điều chỉnh việc bố trí cây xanh tại các tuyến đường dẫn lên Cầu Vàm Cống, Cầu Cao Lãnh

Ngày 04/8/2020, Bộ GTVT có văn bản trả lời số 7578/BGTVT-KCHT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV.

>>> Xem nội dung trả lời tại đây