Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bộ GTVT trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ngày 02 tháng 7 năm 2020

Trang chủ Chi tiết bài viết

Bộ GTVT trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ngày 02 tháng 7 năm 2020

Ngày 11/8/2020, Bộ GTVT có văn bản trả lời số 7873/BGTVT-KHĐT trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ngày 02 tháng 7 năm 2020.

>>> Xem nội dung trả lời tại đây