Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Quốc hội thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020

Chi tiết bài viết Hoạt động của đại biểu

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 10/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Toàn cảnh phiên biểu quyết

Kết quả biểu quyết cho thấy: có 454/460 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,00% tổng số đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, về cơ bản, ý kiến các vị đại biểu Quốc hội đều thống nhất với những đánh giá trong Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho rằng thời gian qua, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan đã có nhiều cải tiến, đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật và đã đạt được những kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, các vị đại biểu Quốc hội đã phân tích cụ thể, sâu sắc thêm về những hạn chế, bất cập tồn tại từ nhiều năm qua chưa được khắc phục triệt để, cần tiếp tục quan tâm xử lý trong thời gian tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan có liên quan tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, khắc phục những bất cập, hạn chế đã được các vị đại biểu Quốc hội chỉ ra; bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với các nguyên tắc lập và dự kiến Chương trình năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020 được nêu trong Tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng tại phiên họp

Đối với đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết về giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai, qua thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội và xem xét hồ sơ đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, các nội dung đề xuất về bản chất là sửa đổi Luật Đất đai; việc ban hành Nghị quyết này có tác động đến đời sống kinh tế - xã hội tương tự như việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Do đó, tại thời điểm hiện nay, đề nghị Quốc hội cho phép không bổ sung Nghị quyết này vào Chương trình năm 2020 để tập trung nghiên cứu, sửa đổi Luật.

Về ý kiến không tán thành việc đưa dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ra khỏi Chương trình 2020 mà chỉ nên lùi sang trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, đồng thời đề nghị dự thảo Luật cần bổ sung các cách thức, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh mới đã được áp dụng trong dịch Covid-19 vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Pháp luật tổ chức làm việc với đại diện cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, Bộ Tư pháp và một số cơ quan có liên quan. Căn cứ vào báo cáo của các cơ quan về tiến độ chuẩn bị, các nội dung của dự án Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép chưa bổ sung dự án Luật này vào Chương trình kỳ họp thứ 10; đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế tích cực, khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của cơ quan thẩm tra và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật, bảo đảm chất lượng, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong thời gian sớm nhất để trình Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình.

Đối với đề nghị bổ sung dự án Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp vào Chương trình kỳ họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản gửi Liên hiệp Hội đề nghị cân nhắc thận trọng ý kiến của Chính phủ và các cơ quan hữu quan về sự cần thiết xây dựng Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp trong điều kiện hệ thống pháp luật hiện nay đã có rất nhiều luật chuyên ngành đang có quy định liên quan đến kỹ sư và hành nghề kỹ sư. Trường hợp vẫn tiếp tục đề nghị xây dựng Luật thì đề nghị Liên hiệp Hội cần nghiên cứu, làm rõ các vấn đề nói trên, đồng thời làm việc với Chính phủ để thống nhất trước khi hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy các vấn đề được các cơ quan đặt ra vẫn chưa được giải quyết; do đó, chưa có cơ sở để báo cáo Quốc hội đưa dự án Luật vào Chương trình.

Về đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, dự thảo Nghị quyết được Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 9 nhằm tạo cơ sở pháp lý cho Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và Luật Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Nghị quyết này không phải là Nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, nên việc xây dựng, ban hành Nghị quyết này không phải đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội xem xét quyết định và đưa nội dung này vào Nghị quyết kỳ họp Quốc hội.

Về đề nghị bổ sung vào Chương trình các dự án luật mới, bao gồm: Luật Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; Luật An ninh về kinh tế hoặc Luật Bảo đảm về quốc phòng, an ninh trong hoạt động kinh tế; Luật Bảo vệ người làm việc tốt; Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Luật Trật tự trị an cơ sở hoặc Luật về Lực lượng tham gia bảo đảm trật tự trị an cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh; Luật về Hộ kinh doanh; sửa đổi Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; sửa đổi các luật có liên quan để triển khai thi hành các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được Quốc hội phê chuẩn…, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội trong việc đề xuất xây dựng, sửa đổi các văn bản luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Căn cứ vào Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các đề nghị này cần được nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất các chính sách cụ thể, đánh giá tác động, lấy ý kiến các cơ quan hữu quan và lập hồ sơ đề nghị theo quy định. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được ghi nhận và chuyển các kiến nghị này đến Chính phủ để chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu; trường hợp có đủ cơ sở thì chỉ đạo xây dựng hồ sơ đề nghị để báo cáo Quốc hội xem xét, đưa vào Chương trình. Đối với kiến nghị về sửa đổi luật để thi hành các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được Quốc hội phê chuẩn, hiện nay, Chính phủ đang khẩn trương chỉ đạo rà soát để đề nghị đưa vào Chương trình sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các bộ luật, luật, pháp lệnh có liên quan phù hợp với thời hạn có hiệu lực của các cam kết quốc tế trong từng hiệp định.

Về tổ chức thực hiện Chương trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để bổ sung, chỉnh lý Điều 3 của dự thảo Nghị quyết như bổ sung trách nhiệm kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc không hoàn thành nhiệm vụ soạn thảo được giao, phải lùi, rút dự án, dự thảo ra khỏi Chương trình (khoản 1); tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo; tăng cường trách nhiệm Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trong việc thẩm định, thẩm tra, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; kịp thời phát hiện và xử lý các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo từ khâu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra văn bản (khoản 2); tăng cường năng lực nghiên cứu của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khoản 6); đồng thời tiếp tục phối hợp với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện Chương trình và bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật./.

Nguồn: (http://quochoi.vn)