Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Đáp ứng kịp thời hơn yêu cầu cấp bách của thực tiễn

Chi tiết bài viết Nghiên cứu trao đổi

Đáp ứng kịp thời hơn yêu cầu cấp bách của thực tiễn

Qua phát biểu, tham luận tại Hội nghị Tổng kết công tác HĐND năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022 khu vực phía Nam của đại diện Thường trực HĐND các địa phương cho thấy, cùng với tiếp tục kế thừa truyền thống, kinh nghiệm của những khóa trước, tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực đổi mới không ngừng trong hoạt động của Quốc hội Khóa XV đã lan tỏa, thẩm thấu sâu rộng. Đúng như nhận định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phát biểu bế mạc hội nghị: Đang có một luồng gió tươi mới, năng động, sáng tạo hơn, HĐND các địa phương đã bám sát, đáp ứng kịp thời hơn yêu cầu cấp bách của thực tiễn, góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Quyết tâm đổi mới, trách nhiệm và hành động

Điển hình, theo chia sẻ của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được về một số kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021: Vận dụng theo cách làm của Quốc hội, HĐND tỉnh Long An đã chủ động, kịp thời ban hành Nghị quyết tạo cơ chế, giao quyền cho UBND tỉnh linh hoạt áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày 17.8.2021); cho ý kiến kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến việc điều hòa, bổ sung ngân sách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch… Đồng thời, tăng cường khảo sát, giám sát công tác phòng, chống dịch về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp theo các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ, HĐND tỉnh Long An đã thể hiện rõ quyết tâm “đổi mới, trách nhiệm và hành động”. Theo đó, HĐND tỉnh đã phấn đấu, nỗ lực gấp đôi trong điều kiện vô cùng khó khăn để hoàn thành khối lượng lớn công việc. Chủ động nghiên cứu, ban hành Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa, Hướng dẫn thi đua, khen thưởng; đồng thời đề ra phương châm hoạt động “Quyết tâm cao, khát vọng lớn, giải pháp mạnh, hành động quyết liệt, thích ứng nhanh nhạy”. Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng ngay từ đầu nhiệm kỳ để HĐND tỉnh tiếp tục tạo sự đột phá, nâng chất, nâng tầm hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban của HĐND tỉnh và gợi ý các đại biểu chủ động nghiên cứu các chính sách, pháp luật, mô hình hay và nắm sát thực tế ở địa phương để sẵn sàng chuẩn bị các nội dung kỳ họp theo tinh thần “từ sớm, từ xa”, “không chờ đợi” cơ quan trình. Song song đó, mở rộng nhiều kênh thu thập thông tin, lắng nghe ý kiến đa chiều trước khi ban hành cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh như tổ chức TXCT theo chuyên đề hay các diễn đàn, buổi đối thoại, giải trình… Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Hay theo chia sẻ của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ Nguyễn Xuân Hải: Năm 2021, trước tình hình khó khăn chung của người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngoài hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp... theo các chính sách của Trung ương, HĐND thành phố Cần Thơ đã kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố nhấn mạnh: HĐND thành phố đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến đóng góp từ các đối tượng chịu sự tác động của nghị quyết, đại diện địa phương, các ngành, nhất là đối với những nghị quyết liên quan đến đời sống nhân dân, đến cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của thành phố. Song song đó, phát huy tốt tính dân chủ, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố trong việc thảo luận, tạo được sự thống nhất cao trước khi quyết định, thông qua các vấn đề quan trọng của thành phố. Vì thế, trong năm 2021, nhiều nghị quyết chuyên đề đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và được nhân dân thành phố đồng tình, ủng hộ.

Sớm ban hành hướng dẫn tổ chức, hoạt động của HĐND

Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho thấy sự quan tâm, kỳ vọng lớn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Vì vậy, cùng với chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới, bài học quý cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, đại diện Thường trực HĐND các địa phương cũng đã đề xuất nhiều kiến nghị thiết thực không chỉ đối với phạm vi từng tỉnh, thành mà còn có ý nghĩa đối với hoạt động của HĐND các tỉnh, thành khu vực phía Nam nói riêng, HĐND cấp tỉnh nói chung trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đó là kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật về tổ chức hoạt động của HĐND. Vì hiện nay, trong thực tiễn thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương còn những nội dung quy định theo nguyên tắc, chưa cụ thể, rõ ràng hoặc nội dung chưa có quy định. Mặc dù, thời gian qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn thực hiện từng trường hợp cụ thể khi địa phương kiến nghị, chưa ban hành văn bản quy định chung. Do đó, theo đại diện Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ, cần thiết sớm ban hành văn bản hướng dẫn chung về tổ chức và hoạt động của HĐND, như ban hành Quy chế hoạt động của HĐND… để có sự thống nhất áp dụng chung.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ Nguyễn Xuân Hải nhấn mạnh kiến nghị: Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND trong giải quyết công việc giữa hai kỳ họp do UBND trình Thường trực HĐND. Bởi, Luật Tổ chức chính quyền địa phương không quy định về thẩm quyền cụ thể của Thường trực HĐND, tuy nhiên, các văn bản dưới luật thì quy định thẩm quyền của Thường trực HĐND. Đơn cử: Quy định về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31.12.2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định  “UBND cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực HĐND cùng cấp ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc…”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng thì kiến nghị việc quy định trình tự, thủ tục, cách thức xây dựng Nghị quyết về chất vấn, nghị quyết về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; quy định và hướng dẫn thực hiện biện pháp chế tài đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân không chấp hành nghiêm các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn, giải trình. Kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn cụ thể về thời gian các cơ quan hữu quan phải trả lời kiến nghị cử tri. Bởi thực tế hiện nay, việc trả lời còn chậm, không thống nhất, nhiều vấn đề được tập hợp và phản ánh tại kỳ họp này nhưng đến kỳ họp sau mới có văn bản trả lời. Đồng thời, cần có quy định về cơ chế phối hợp và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan nhà nước trong giải quyết kiến nghị cử tri.

(Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân)