Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Phát huy vai trò của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND: Kịp thời động viên đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ

Chi tiết bài viết Nghiên cứu trao đổi

Phát huy vai trò của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND: Kịp thời động viên đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện Bắc Kạn đã có những quy định cụ thể về trách nhiệm và các giải pháp phát huy vai trò của đại biểu, Tổ đại biểu. Bên cạnh đó, có địa phương làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ. Do vậy, đa số các đại biểu HĐND 2 cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, chủ động dành thời gian tham gia các hoạt động của HĐND.

Tích cực tham gia đóng góp tại kỳ họp

Tại các kỳ họp, các đại biểu đã tích cực tham gia ý kiến, thảo luận. Trong hoạt động chất vấn, đại biểu đã thẳng thắn đặt câu hỏi về những vấn đề nổi cộm, bức xúc đông đảo cử tri quan tâm. Quá trình chuẩn bị nội dung chất vấn, đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ các ý kiến cử tri, báo cáo của UBND tỉnh và các sở, ngành để đưa ra những câu chất vấn chất lượng, thời sự trên các lĩnh vực như: Việc quản lý, giải ngân các nguồn vốn đầu tư; kết quả cải thiện môi trường đầu tư; việc thực hiện cải cách hành chính; giải quyết thủ tục hành chính về đất đai...

Hoạt động của HĐND cấp huyện có nhiều đổi mới. Đơn cử, Thường trực HĐND huyện Ba Bể có nhiều cải tiến nâng cao chất lượng, phát huy vai trò chủ động của đại biểu trong hoạt động thảo luận tại kỳ họp HĐND thông qua việc phát huy vai trò của Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND qua các buổi sinh hoạt tổ để thống nhất nội dung đăng ký thảo luận và cử đại diện tổ tham gia thảo luận tại kỳ họp; cơ quan tham mưu, giúp việc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết liên quan đến nội dung kỳ họp để đại biểu có căn cứ, thời gian nghiên cứu, chuẩn bị các ý kiến thảo luận. Tại huyện Chợ Đồn, đại biểu HĐND đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại một số báo cáo chưa nêu ra; cơ sở pháp lý và tính khả thi của một số đề án chưa thực sự mang tính thuyết phục cao, còn sơ sài, thiếu cơ sở khoa học cần được xem xét cụ thể hoặc một số dự thảo nghị quyết chưa khách quan, khoa học cần được điều chỉnh, bổ sung.

Tăng cường giám sát tại địa bàn ứng cử

Đây là nhiệm kỳ đầu tiên Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức giám sát tại địa bàn nơi đại biểu ứng cử. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc giám sát, khảo sát theo kế hoạch và theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh về: Công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất… Các Tổ đại biểu HĐND huyện cũng tích cực tổ chức giám sát. Các Tổ đại biểu HĐND huyện Bạch Thông đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức 20 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào các nội dung: Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; việc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã, thị trấn; việc quản lý các công trình sau đầu tư… Các Tổ đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức gần 20 cuộc giám sát về: Công tác quản lý đô thị; cải cách hành chính; thực hiện chính sách làm nhà ở cho người có công; công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục…

Quá trình giám sát, đại biểu có những ý kiến xác đáng với cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Sau giám sát, các Tổ đều có báo cáo bằng văn bản gửi Thường trực HĐND cùng cấp, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và đề xuất, kiến nghị với các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở. Nhìn chung, các đơn vị được giám sát cơ bản đều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND và chủ động khắc phục những hạn chế theo kiến nghị.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn khảo sát thực địa điểm cuối Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể tại xã Quảng Khê, huyện Ba Bể. Ảnh: HN

Chú trọng đôn đốc việc giải quyết kiến nghị cử tri

Trong TXCT, các đại biểu HĐND lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương. Để đôn đốc việc thực hiện kiến nghị, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 5 cuộc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Để cung cấp thông tin phục vụ phiên giải trình giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức TXCT theo chuyên đề về công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Tại huyện Chợ Mới, đại biểu HĐND tổ chức được gần 100 cuộc TXCT, tiếp nhận trên 900 lượt ý kiến, kiến nghị; chất vấn được 12 lượt ý kiến liên quan đến kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND; Ban Dân tộc HĐND huyện tổ chức 5 cuộc giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Thường trực HĐND đã tổ chức 3 phiên giải trình liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; phân công Ban Pháp chế chủ trì thực hiện 1 cuộc giám sát chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết đơn thư đối với các cơ quan, địa phương trên địa bàn.

Đại biểu HĐND huyện Pác Nặm đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa bàn ứng cử; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc, kết hợp với khảo sát thực tế để nắm chắc tình hình cử tri phản ánh; tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cử tri đối với hoạt động của đại biểu HĐND hằng năm. Đại biểu HĐND huyện Na Rì chủ động đi cơ sở nắm bắt thông tin, những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri ở địa phương; sau tiếp nhận ý kiến tổ chức khảo sát làm rõ các nội dung để phản ánh chính xác, kiến nghị đúng nội dung, đúng thẩm quyền giải quyết với các cơ quan, đơn vị.

Nguồn: http://daibieunhandan.vn