Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp sẽ thành lập mới 35 HTX hoạt động hiệu quả trong năm 2021

Chi tiết bài viết Nghiên cứu trao đổi

Đồng Tháp sẽ thành lập mới 35 HTX hoạt động hiệu quả trong năm 2021

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Tháp, phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ thành lập mới 35 HTX hoạt động hiệu quả, nhằm góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.

Đồng Tháp sẽ thành lập mới 35 HTX hoạt động hiệu quả và đi vào chiều sâu trong năm 2021.
Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hiên nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 220 hợp tác xã (HTX), trong đó có 208 HTX đang hoạt động trên các lĩnh vực, chiếm nhiều nhất là lĩnh vực nông nghiệp có 179 HTX. Dự kiến đến cuối năm 2021, Đồng Tháp sẽ thành lập mới 35 HTX hoạt động hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Để hỗ trợ HTX phát triển, trong năm qua tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về tín dụng nội bộ, tín dụng nông thôn, tổ chức tham quan thực tế, tham dự diễn đàn, hội nghị cho thành viên HTX nông nghiệp, Hội quán.

Bên cạnh đó, tỉnh còn hỗ trợ cho 6 HTX mua máy móc, thiết bị với tổng kinh phí hàng tỷ đồng, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ chi phí xây dựng và đăng ký nhãn hiệu tập thể cho HTX “Dệt Choàng Long Khánh” và đăng ký mã số mã vạch cho HTX nông nghiệp số 2 Định An.

Nhiều năm qua lãnh đạo Đồng Tháp luôn xem HTX là mắt xích quan trọng trong chuỗi ngành hàng. HTX là giải pháp duy nhất để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, làm chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp. Từ đó giúp người dân cùng nhau thay đổi phương thức sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.

(Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam)