Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null “Điều rất đáng mừng”

Chi tiết bài viết Nghiên cứu trao đổi

“Điều rất đáng mừng”

Hết ngày hôm qua, 13.5, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử đã ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đánh giá sơ bộ cho thấy, số lượng đơn thư liên quan đến người ứng cử lần này giảm rõ rệt so với các cuộc bầu cử trước đây. Đặc biệt, số lượng đơn thư liên quan đến tiêu chuẩn, phẩm chất của ứng cử viên rất ít. Điều này cho thấy, công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử - một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất bảo đảm thành công của cuộc bầu cử - đã được triển khai nghiêm túc, dân chủ, tạo được niềm tin với cử tri và Nhân dân.

Đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm rõ rệt

Tính đến ngày 11.5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nhận được 102 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh về công tác bầu cử và ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó có: 11 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu Quốc hội; 69 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; có 20 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; có 2 đơn không liên quan đến bầu cử.

Sau phiên họp thứ hai, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia (sau đây gọi là Tiểu ban - PV) đã chuyển các đơn thư đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét. Trong đó, đã giải quyết được 54 đơn; xếp lưu 48 đơn (24 đơn trùng; 24 đơn không rõ nội dung, đơn không liên quan đến bầu cử). Trong 11 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV có 5 đơn đủ điều kiện xử lý, 6 đơn xếp lưu do nội dung tố cáo của công dân xuất phát từ việc khiếu nại, tố cáo của công dân không đạt được mục đích, công dân chuyển sang tố cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã giải quyết mà không cung cấp được căn cứ chứng minh sai phạm. Với 5 đơn đủ điều kiện xử lý, công dân có tố cáo, phản ánh về tiêu chuẩn đối với 7 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV (2 nhân sự tự ứng cử, 5 nhân sự được giới thiệu ứng cử). Tiểu ban đã có 3 văn bản chuyển đơn phản ánh của công dân đến Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh để xem xét theo thẩm quyền; có 5 văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, trả lời về 4 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan Trung ương để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Tiểu ban cũng đã nhận được thông tin kết quả về một nhân sự tự ứng cử đã bị loại khỏi danh sách ứng cử sau Hiệp thương vòng 3 do không đủ tín nhiệm; một ứng cử viên đại biểu Quốc hội do địa phương giới thiệu đã được cơ quan có thẩm quyền của địa phương xem xét, kết luận nhân sự được giới thiệu đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu. Đối với 4 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý, giới thiệu của cơ quan ở Trung ương, Tiểu ban đã đôn đốc và đề nghị cơ quan có thẩm quyền có văn bản phản hồi về nội dung công dân phản ánh để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định theo thẩm quyền và phục vụ công tác thẩm tra của Ủy ban Thẩm tra tư cách đại biểu tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV nếu ứng cử viên đó trúng cử.

Đối với 69 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, Tiểu ban đã chuyển đến Ủy ban Bầu cử các cấp 38 đơn; chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương 3 đơn phản ánh về hai nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý; lưu 29 đơn do nội dung tố cáo của công dân xuất phát từ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo không đạt được mục đích chuyển sang tố cáo người đứng đầu cơ quan tổ chức. Đến nay, Tiểu ban đã nhận được báo cáo của cơ quan có thẩm quyền thông tin nội dung tố cáo đối với ba nhân sự ứng cử đại biểu HĐND (một nhân sự cấp xã, một nhân sự cấp huyện, một nhân sự cấp tỉnh) trước đó đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận theo đúng quy định của pháp luật, nhân sự được giới thiệu đủ tiêu chuẩn ứng cử, không vi phạm tiêu chuẩn đại biểu.

Qua theo dõi tại Trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương, cũng như trong phạm vi cả nước, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủNguyễn Hồng Điệp cũng cho biết, các khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp giảm rõ rệt. Trong thời gian gần đây, Ban Tiếp công dân Trung ương chỉ nhận khoảng hơn 10 đơn liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và đã xử lý các nội dung đơn theo thẩm quyền.

Tranh cổ động của Trần Duy Trúc (Hà Nội)

Chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng, thận trọng

Sau ngày 13.5, theo Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 2.12.2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với các trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền nhưng chưa xem xét, giải quyết được hoặc đang giải quyết nhưng không thể kết thúc trước 10 ngày tính đến Ngày Bầu cử thì cơ quan chức năng sẽ báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia (đối với đại biểu Quốc hội) hoặc thông báo với Ủy ban Bầu cử cấp tương ứng (đối với đại biểu HĐND) xem xét, quyết định.

Số lượng đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND không chỉ giảm rõ rệt mà đơn thư nếu có cũng chủ yếu ở cấp xã, phường, liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường, quản lý trật tự xây dựng…, rất ít đơn thư khiếu nại liên quan đến phẩm chất đạo đức, năng lực của các ứng cử viên. Đúng như đánh giá của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ, đây là "điều rất đáng mừng”. Bởi lẽ, điều này một mặt cho thấy công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan tới bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, chủ động xây dựng kế hoạch tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện bức xúc, kéo dài để tránh ảnh hưởng tới cuộc bầu cửtriển khai các phương án, kế hoạch từ cấp cơ sở để nắm chắc tình hình tại các địa bàn trọng điểm có thể xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện, từ đó chủ động có biện pháp giải quyết. Nhưng mặt khác, căn cốt hơn chính là công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử lần này đã được tiến hành hết sức kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở các tiêu chuẩn chung đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, với đại biểu kiêm nhiệm và đại biểu chuyên trách, các định hướng quan trọng về phẩm chất đạo đức, uy tín chính trị của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được đưa ra tại Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và qua các vòng hiệp thương, qua sự sàng lọc, đánh giá trực tiếp của chính cử tri ở nơi cư trú, nơi công tác…

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, minh bạch và dân chủ như vậy, chắc chắn trong ngày 23.5 tới, hơn 66 triệu cử tri cả nước sẽ lựa chọn được những đại biểu thực sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ người đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, HĐND các cấp trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

(Nguồn: daibieunhandan.vn)