Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng giám sát cho đại biểu

Chi tiết bài viết Nghiên cứu trao đổi

Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng giám sát cho đại biểu

Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát nói chung, trong đó có giám sát chuyên đề, trước hết cần quan tâm bồi dưỡng kỹ năng giám sát cho đại biểu. Theo đó, bên cạnh tạo điều kiện cho các đại biểu tham gia và nâng cao hiệu quả các hội nghị tập huấn, các lớp bồi dưỡng do các cơ quan của Quốc hội, Bộ Nội vụ, địa phương tổ chức; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các địa phương... Đại biểu cần tích cực tham gia các hoạt động của HĐND để hình thành được kỹ năng hoạt động chung cũng như kỹ năng giám sát, trong đó có giám sát chuyên đề.

Phát huy hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng

Trong các hình thức giám sát của HĐND, giám sát chuyên đề là hình thức có tính chuyên sâu, giúp HĐND, Thường trực, các Ban HĐND có điều kiện đi đến tận cùng những vấn đề khó khăn, phức tạp kéo dài, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương mà các hình thức giám sát khác khó có thể giải quyết, kết luận được.

Giám sát (trong đó có giám sát chuyên đề) là kỹ năng khó và phức tạp, đòi hỏi người đại biểu cần phải hiểu, quán triệt sâu sắc pháp luật về giám sát và có những kỹ năng cần thiết. Trong khi đó, tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách qua các nhiệm kỳ tuy đã được tăng lên nhưng đa phần đại biểu HĐND vẫn hoạt động kiêm nhiệm; tỷ lệ đại biểu lần đầu tham gia hoạt động dân cử còn chiếm đa số nên kinh nghiệm hoạt động dân cử, đặc biệt là kinh nghiệm và thời gian dành cho hoạt động giám sát của đại biểu HĐND không nhiều, nhất là ở thời điểm đầu nhiệm kỳ. Do đó, Thường trực HĐND cần luôn quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu HĐND, trong đó có kỹ năng giám sát, giúp đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, làm nên một nhiệm kỳ hoạt động chất lượng, hiệu quả.

Để nâng cao kỹ năng giám sát của đại biểu, cần tạo điều kiện cho đại biểu tham gia các hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng do các cơ quan của Quốc hội, Bộ Nội vụ, địa phương tổ chức; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố; cập nhật kịp thời kiến thức pháp luật, chú trọng giữ mối liên hệ với cử tri để nắm bắt được kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri… Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND cần chủ động, thường xuyên phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn cho đại biểu HĐND phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh nhằm kịp thời bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giám sát, trong đó có giám sát chuyên đề cho đại biểu HĐND. Tập trung vào các chuyên đề như: Lựa chọn nội dung giám sát, các bước tiến hành, phương pháp và đối tượng; cách thức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát; kỹ năng lắng nghe, tiếp thu, đối thoại và thuyết phục của đại biểu…

Và để phát huy hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng, theo nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Trần Đình Huề: Cần lưu ý phương pháp truyền đạt khoa học của các báo cáo viên, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, đi sâu vào những vấn đề cốt lõi, quan tâm những kinh nghiệm thực tế làm cho bài giảng hấp dẫn và cuốn hút người nghe; đồng thời, tăng cường trao đổi, thảo luận để nâng cao tính tích cực, chủ động của đại biểu, giúp cho đại biểu nắm bắt kỹ hơn các kỹ năng hoạt động nói chung và kỹ năng giám sát, trong đó có giám sát chuyên đề nói riêng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu
HĐND cấp tỉnh, huyện của tỉnh Hưng Yên năm 2021.      Ảnh: Xuân Diệu

Tăng cường hoạt động để tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm

Sau đợt tập huấn liên tục, rầm rộ đầu nhiệm kỳ, các cơ quan liên quan, nhất là Thường trực HĐND cần tiếp tục quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu, nhất là những năm đầu của nhiệm kỳ nhằm tiếp tục nâng cao kỹ năng hoạt động, trong đó có kỹ năng giám sát cho đại biểu HĐND trong suốt nhiệm kỳ. Bên cạnh các hội nghị giao ban khu vực, hàng năm Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các Hội nghị giao ban Thường trực HĐND hai cấp (tỉnh, huyện) báo cáo kết quả cũng như chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử địa phương. Lãnh đạo các ban của HĐND, ngoài thường xuyên giám sát, thẩm tra, cần tổ chức những cuộc tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên. Qua đó, giúp đại biểu HĐND trao đổi, học hỏi để nâng cao các kỹ năng hoạt động nói chung và kỹ năng giám sát nói riêng.

Về phía mình, với vai trò, trách nhiệm trước cử tri và HĐND, đại biểu HĐND cần chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thể hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình trong các hoạt động thuộc thẩm quyền, chức trách của người đại biểu dân cử. Bởi, chỉ khi tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, đại biểu mới hình thành được kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động, trong đó có hoạt động giám sát như: Nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; thu thập thông tin; biết cách tập trung vào trọng tâm của vấn đề, biết lắng nghe và biết cách đặt vấn đề…

(Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân)